Ukážková, s.r.o. - Udalosti

03.06.2019
RÚZ Firma pridala novú účtovnú závierku za rok 2018
21.06.2017
UNION zmena podlžnosti voči zdravotnej poisťovni Union zo sumy 2 367,23 € na sumu 2 985,82 €
V. OBSTARÁVANIE Nové vysúťažené verejné obstarávanie. Objednávateľ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Predpokladaná čiastka 143 040,00 €.
20.06.2017
DÔVERA nová podlžnosť voči zdravotnej poisťovni Dôvera v sume 2 237,00 €
18.06.2017
DÔVERA úplné uhradenie podlžnosti v sume 9 578,00 € voči zdravotnej poisťovni Dôvera
13.06.2017
CRZ V centrálnom registri zmlúv bola zverejnená nová zmluva číslo 0000/2017/ABCD. Objednávateľ Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK. Celková čiastka 5 500,00 €.
12.06.2017
VŠZP zmena podlžnosti voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni zo sumy 22 660,46 € na sumu 23 083,29 €
22.05.2017
VŠZP zmena podlžnosti voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni zo sumy 22 664,03 € na sumu 22 660,46 €
21.05.2017
UNION zmena podlžnosti voči zdravotnej poisťovni Union zo sumy 3 748,10 € na sumu 2 367,23 €
15.05.2017
DÔVERA zmena podlžnosti voči zdravotnej poisťovni Dôvera zo sumy 9 237,00 € na sumu 9 578,00 €
13.05.2017
CRPS nová podlžnosť voči Inšpektorát práce Banská Bystrica v sume 2 000,00 €
21.04.2017
UNION zmena podlžnosti voči zdravotnej poisťovni Union zo sumy 1 846,38 € na sumu 3 748,10 €
20.04.2017
VŠZP zmena podlžnosti voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni zo sumy 22 769,20 € na sumu 22 664,03 €
11.04.2017
SOC. POIST. zmena podlžnosti voči Sociálnej poisťovni zo sumy 40 779,05 € na sumu 40 449,37 €
04.04.2017
DÔVERA zmena podlžnosti voči zdravotnej poisťovni Dôvera zo sumy 9 302,00 € na sumu 9 237,00 €
28.03.2017
DÔVERA nová podlžnosť voči zdravotnej poisťovni Dôvera v sume 9 302,00 €
21.03.2017
UNION nová podlžnosť voči zdravotnej poisťovni Union v sume 1 846,38 €
20.03.2017
VŠZP zmena podlžnosti voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni zo sumy 23 270,45 € na sumu 22 769,20 €
20.02.2017
VŠZP zmena podlžnosti voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni zo sumy 23 180,43 € na sumu 23 270,45 €
20.01.2017
VŠZP zmena podlžnosti voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni zo sumy 23 367,59 € na sumu 23 180,43 €
09.01.2017
SOC. POIST. zmena podlžnosti voči Sociálnej poisťovni zo sumy 41 660,09 € na sumu 40 779,05 €
01.01.2017
nová podlžnosť voči daňovému úradu v sume 186 462,07 €
27.12.2016
SOC. POIST. zmena podlžnosti voči Sociálnej poisťovni zo sumy 41 108,73 € na sumu 41 660,09 €
20.10.2016
VŠZP zmena podlžnosti voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni zo sumy 23 111,44 € na sumu 23 367,59 €
10.10.2016
SOC. POIST. zmena podlžnosti voči Sociálnej poisťovni zo sumy 41 438,41 € na sumu 41 108,73 €
04.10.2016
CRPS nová podlžnosť voči Environmentálny fond v sume 331,93 €
20.09.2016
VŠZP zmena podlžnosti voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni zo sumy 23 554,75 € na sumu 23 111,44 €
22.08.2016
VŠZP zmena podlžnosti voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni zo sumy 23 655,16 € na sumu 23 554,75 €
09.08.2016
SOC. POIST. zmena podlžnosti voči Sociálnej poisťovni zo sumy 41 768,09 € na sumu 41 438,41 €
20.06.2016
VŠZP zmena podlžnosti voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni zo sumy 23 741,91 € na sumu 23 655,16 €
23.05.2016
SOC. POIST. zmena podlžnosti voči Sociálnej poisťovni zo sumy 41 978,81 € na sumu 41 768,09 €
20.05.2016
VŠZP zmena podlžnosti voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni zo sumy 23 831,93 € na sumu 23 741,91 €
20.04.2016
VŠZP zmena podlžnosti voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni zo sumy 24 019,09 € na sumu 23 831,93 €
19.04.2016
SOC. POIST. zmena podlžnosti voči Sociálnej poisťovni zo sumy 42 208,33 € na sumu 41 978,81 €
29.03.2016
SOC. POIST. zmena podlžnosti voči Sociálnej poisťovni zo sumy 42 148,61 € na sumu 42 208,33 €
21.03.2016
SOC. POIST. zmena podlžnosti voči Sociálnej poisťovni zo sumy 42 248,77 € na sumu 42 148,61 €
VŠZP zmena podlžnosti voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni zo sumy 23 507,46 € na sumu 24 019,09 €
07.03.2016
SOC. POIST. zmena podlžnosti voči Sociálnej poisťovni zo sumy 40 233,56 € na sumu 42 248,77 €
29.02.2016
SOC. POIST. zmena podlžnosti voči Sociálnej poisťovni zo sumy 42 308,49 € na sumu 40 233,56 €
22.02.2016
VŠZP zmena podlžnosti voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni zo sumy 24 658,84 € na sumu 23 507,46 €
20.01.2016
VŠZP zmena podlžnosti voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni zo sumy 24 206,25 € na sumu 24 658,84 €
04.01.2016
SOC. POIST. zmena podlžnosti voči Sociálnej poisťovni zo sumy 42 638,17 € na sumu 42 308,49 €
20.10.2015
VŠZP zmena podlžnosti voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni zo sumy 24 924,00 € na sumu 24 206,25 €
02.10.2015
SOC. POIST. zmena podlžnosti voči Sociálnej poisťovni zo sumy 42 968,00 € na sumu 42 638,17 €
21.09.2015
VŠZP zmena podlžnosti voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni zo sumy 24 394,00 € na sumu 24 924,00 €
20.07.2015
VŠZP zmena podlžnosti voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni zo sumy 24 581,00 € na sumu 24 394,00 €
03.07.2015
SOC. POIST. zmena podlžnosti voči Sociálnej poisťovni zo sumy 43 298,00 € na sumu 42 968,00 €
22.06.2015
VŠZP zmena podlžnosti voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni zo sumy 34 152,00 € na sumu 24 581,00 €
20.04.2015
VŠZP zmena podlžnosti voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni zo sumy 34 339,00 € na sumu 34 152,00 €
17.04.2015
SOC. POIST. úplné uhradenie podlžnosti v sume 43 627,21 € voči Sociálnej poisťovni