N Ukážková, s.r.o. - Vysúťažené verejné obstarávania

Dátum CPV zákazky Objednávateľ Dodávateľ Predmet obstarávania Čiastka
8.6.2017 48761000-0
72600000-6
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ukážková, s.r.o. Dodanie licencií programu na komplexnú antivírusovú ochranu koncových pracovných staníc, upgrade programu a antivírusových databáz vrátane súvisiacich služieb 143 040,00 € (predpokladaná)