N Ukážková, s.r.o. - Podlžnosti

Pozastavenie sledovania podlžností zo zdravotnej poisťovne Dôvera

Vážení zákazníci,
z dôvodu legislatívnych zmien, ktoré vstúpili do platnosti od 25.mája 2018 (GDPR), sa pozastavila aktualizácia zoznamu dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera. Túto situáciu sa snažíme vyriešiť čo najskôr.

Aktuálne podlžnosti

Veriteľ Dlžník Adresa Dlžná suma Od Do
Poisťovňa Dôvera Ukážková, s.r.o. Kvietková 99, Banská Bystrica 2 237,00 € 20.6.2017 N/A
* V prípade podlžností uvádzame dátumy od/do ako najskorší možný dátum zistenia zmeny stavu či zverejnenia. Tento dátum sa nemusí zhodovať s dátumom, ku ktorému bol zoznam dlžníkov zostavený. Napríklad: Finančná správa zostavuje zoznam dlžníkov ku poslednému dňu v mesiaci, ale tento zoznam zverejní až ku 17. dňu nasledujúceho mesiaca.

História podlžností

Veriteľ Dlžník Adresa Dlžná suma Od Do
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky IUCN Boulevard Louis Schmidt 64, Brussels 1 000,00 € 3.12.2021 24.2.2022
Poisťovňa Union Ukážková, s.r.o. Kvietková 99, Banská Bystrica 2 985,82 € 21.6.2017 4.9.2019
Poisťovňa VŠZP Ukážková, s.r.o. Kvietková 99, Banská Bystrica 23 083,29 € 12.6.2017 20.9.2019
Poisťovňa VŠZP Ukážková, s.r.o. Kvietková 99, Banská Bystrica 22 660,46 € 22.5.2017 12.6.2017
Poisťovňa Union Ukážková, s.r.o. Kvietková 99, Banská Bystrica 2 367,23 € 21.5.2017 21.6.2017
Poisťovňa Dôvera Ukážková, s.r.o. Kvietková 99, Banská Bystrica 9 578,00 € 15.5.2017 18.6.2017
Inšpektorát práce Banská Bystrica Ukážková, s.r.o. Kvietková 99, Banská Bystrica 2 000,00 € 13.5.2017 4.9.2019
Poisťovňa Union Ukážková, s.r.o. Kvietková 99, Banská Bystrica 3 748,10 € 21.4.2017 21.5.2017
Poisťovňa VŠZP Ukážková, s.r.o. Kvietková 99, Banská Bystrica 22 664,03 € 20.4.2017 22.5.2017
Sociálna poisťovňa Ukážková, s.r.o. Kvietková 99, Banská Bystrica 40 449,37 € 11.4.2017 5.9.2019
Poisťovňa Dôvera Ukážková, s.r.o. Kvietková 99, Banská Bystrica 9 237,00 € 4.4.2017 15.5.2017
Poisťovňa Dôvera Ukážková, s.r.o. Kvietková 99, Banská Bystrica 9 302,00 € 28.3.2017 4.4.2017
Poisťovňa Union Ukážková, s.r.o. Kvietková 99, Banská Bystrica 1 846,38 € 21.3.2017 21.4.2017
Poisťovňa VŠZP Ukážková, s.r.o. Kvietková 99, Banská Bystrica 22 769,20 € 20.3.2017 20.4.2017
Poisťovňa VŠZP Ukážková, s.r.o. Kvietková 99, Banská Bystrica 23 270,45 € 20.2.2017 20.3.2017
Poisťovňa VŠZP Ukážková, s.r.o. Kvietková 99, Banská Bystrica 23 180,43 € 20.1.2017 20.2.2017
Sociálna poisťovňa Ukážková, s.r.o. Kvietková 99, Banská Bystrica 40 779,05 € 9.1.2017 11.4.2017
Dlh na dani Ukážková, s.r.o. Kvietková 99, Banská Bystrica 186 462,07 € 1.1.2017 4.9.2019
Sociálna poisťovňa Ukážková, s.r.o. Kvietková 99, Banská Bystrica 41 660,09 € 27.12.2016 9.1.2017
Poisťovňa VŠZP Ukážková, s.r.o. Kvietková 99, Banská Bystrica 23 367,59 € 20.10.2016 20.1.2017
Sociálna poisťovňa Ukážková, s.r.o. Kvietková 99, Banská Bystrica 41 108,73 € 10.10.2016 27.12.2016
Environmentálny fond Ukážková, s.r.o. Kvietková 99, Banská Bystrica 331,93 € 4.10.2016 4.9.2019
Poisťovňa VŠZP Ukážková, s.r.o. Kvietková 99, Banská Bystrica 23 111,44 € 20.9.2016 20.10.2016
Poisťovňa VŠZP Ukážková, s.r.o. Kvietková 99, Banská Bystrica 23 554,75 € 22.8.2016 20.9.2016
Sociálna poisťovňa Ukážková, s.r.o. Kvietková 99, Banská Bystrica 41 438,41 € 9.8.2016 10.10.2016
* V prípade podlžností uvádzame dátumy od/do ako najskorší možný dátum zistenia zmeny stavu či zverejnenia. Tento dátum sa nemusí zhodovať s dátumom, ku ktorému bol zoznam dlžníkov zostavený. Napríklad: Finančná správa zostavuje zoznam dlžníkov ku poslednému dňu v mesiaci, ale tento zoznam zverejní až ku 17. dňu nasledujúceho mesiaca.