N Ukážková, s.r.o. - Udalosti

24.02.2022
CRPS úplné uhradenie podlžnosti voči Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky v sume 1 000,00 €, prípadne bolo od jej vymáhania upustené
03.12.2021
CRPSnová podlžnosť voči Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky v sume 1 000,00 €
20.09.2019
VŠZPúplné uhradenie podlžnosti v sume 23 083,29 € voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni
05.09.2019
SOC. POIST.úplné uhradenie podlžnosti v sume 40 449,37 € voči Sociálnej poisťovni
04.09.2019
UNIONúplné uhradenie podlžnosti v sume 2 985,82 € voči zdravotnej poisťovni Union
vyradenie zo zoznamu dlžníkov. Úplné uhradenie podlžnosti v sume 186 462,07 € voči daňovému úradu
03.09.2019
CRPS úplné uhradenie podlžnosti voči Environmentálny fond v sume 331,93 €, prípadne bolo od jej vymáhania upustené
CRPS úplné uhradenie podlžnosti voči Inšpektorát práce Banská Bystrica v sume 2 000,00 €, prípadne bolo od jej vymáhania upustené
21.06.2017
UNIONzmena podlžnosti voči zdravotnej poisťovni Union zo sumy 2 367,23 € na sumu 2 985,82 €
V. OBSTARÁVANIENové vysúťažené verejné obstarávanie. Objednávateľ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Predpokladaná čiastka 143 040,00 €.
20.06.2017
DÔVERAnová podlžnosť voči zdravotnej poisťovni Dôvera v sume 2 237,00 €
18.06.2017
DÔVERAúplné uhradenie podlžnosti v sume 9 578,00 € voči zdravotnej poisťovni Dôvera
13.06.2017
CRZV centrálnom registri zmlúv bola zverejnená nová zmluva číslo 0000/2017/ABCD. Objednávateľ Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK. Celková čiastka 5 500,00 €.
12.06.2017
VŠZPzmena podlžnosti voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni zo sumy 22 660,46 € na sumu 23 083,29 €
22.05.2017
VŠZPzmena podlžnosti voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni zo sumy 22 664,03 € na sumu 22 660,46 €
21.05.2017
UNIONzmena podlžnosti voči zdravotnej poisťovni Union zo sumy 3 748,10 € na sumu 2 367,23 €
15.05.2017
DÔVERAzmena podlžnosti voči zdravotnej poisťovni Dôvera zo sumy 9 237,00 € na sumu 9 578,00 €
13.05.2017
CRPSnová podlžnosť voči Inšpektorát práce Banská Bystrica v sume 2 000,00 €
21.04.2017
UNIONzmena podlžnosti voči zdravotnej poisťovni Union zo sumy 1 846,38 € na sumu 3 748,10 €
20.04.2017
VŠZPzmena podlžnosti voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni zo sumy 22 769,20 € na sumu 22 664,03 €
11.04.2017
SOC. POIST.zmena podlžnosti voči Sociálnej poisťovni zo sumy 40 779,05 € na sumu 40 449,37 €
04.04.2017
DÔVERAzmena podlžnosti voči zdravotnej poisťovni Dôvera zo sumy 9 302,00 € na sumu 9 237,00 €
28.03.2017
DÔVERAnová podlžnosť voči zdravotnej poisťovni Dôvera v sume 9 302,00 €
21.03.2017
UNIONnová podlžnosť voči zdravotnej poisťovni Union v sume 1 846,38 €
20.03.2017
VŠZPzmena podlžnosti voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni zo sumy 23 270,45 € na sumu 22 769,20 €
20.02.2017
VŠZPzmena podlžnosti voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni zo sumy 23 180,43 € na sumu 23 270,45 €
20.01.2017
VŠZPzmena podlžnosti voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni zo sumy 23 367,59 € na sumu 23 180,43 €
09.01.2017
SOC. POIST.zmena podlžnosti voči Sociálnej poisťovni zo sumy 41 660,09 € na sumu 40 779,05 €
01.01.2017
zaradenie do zoznamu dlžníkov. Podlžnosť v sume 186 462,07 € voči daňovému úradu
27.12.2016
SOC. POIST.zmena podlžnosti voči Sociálnej poisťovni zo sumy 41 108,73 € na sumu 41 660,09 €
20.10.2016
VŠZPzmena podlžnosti voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni zo sumy 23 111,44 € na sumu 23 367,59 €
10.10.2016
SOC. POIST.zmena podlžnosti voči Sociálnej poisťovni zo sumy 41 438,41 € na sumu 41 108,73 €
04.10.2016
CRPSnová podlžnosť voči Environmentálny fond v sume 331,93 €
20.09.2016
VŠZPzmena podlžnosti voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni zo sumy 23 554,75 € na sumu 23 111,44 €
22.08.2016
VŠZPzmena podlžnosti voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni zo sumy 23 655,16 € na sumu 23 554,75 €
09.08.2016
SOC. POIST.zmena podlžnosti voči Sociálnej poisťovni zo sumy 41 768,09 € na sumu 41 438,41 €
20.06.2016
VŠZPzmena podlžnosti voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni zo sumy 23 741,91 € na sumu 23 655,16 €
23.05.2016
SOC. POIST.zmena podlžnosti voči Sociálnej poisťovni zo sumy 41 978,81 € na sumu 41 768,09 €
20.05.2016
VŠZPzmena podlžnosti voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni zo sumy 23 831,93 € na sumu 23 741,91 €
20.04.2016
VŠZPzmena podlžnosti voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni zo sumy 24 019,09 € na sumu 23 831,93 €
19.04.2016
SOC. POIST.zmena podlžnosti voči Sociálnej poisťovni zo sumy 42 208,33 € na sumu 41 978,81 €
29.03.2016
SOC. POIST.zmena podlžnosti voči Sociálnej poisťovni zo sumy 42 148,61 € na sumu 42 208,33 €
21.03.2016
SOC. POIST.zmena podlžnosti voči Sociálnej poisťovni zo sumy 42 248,77 € na sumu 42 148,61 €
VŠZPzmena podlžnosti voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni zo sumy 23 507,46 € na sumu 24 019,09 €
07.03.2016
SOC. POIST.zmena podlžnosti voči Sociálnej poisťovni zo sumy 40 233,56 € na sumu 42 248,77 €
29.02.2016
SOC. POIST.zmena podlžnosti voči Sociálnej poisťovni zo sumy 42 308,49 € na sumu 40 233,56 €
22.02.2016
VŠZPzmena podlžnosti voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni zo sumy 24 658,84 € na sumu 23 507,46 €
20.01.2016
VŠZPzmena podlžnosti voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni zo sumy 24 206,25 € na sumu 24 658,84 €
04.01.2016
SOC. POIST.zmena podlžnosti voči Sociálnej poisťovni zo sumy 42 638,17 € na sumu 42 308,49 €
20.10.2015
VŠZPzmena podlžnosti voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni zo sumy 24 924,00 € na sumu 24 206,25 €