N Ukážková, s.r.o. - Udalosti

02.10.2015
SOC. POIST.zmena podlžnosti voči Sociálnej poisťovni zo sumy 42 968,00 € na sumu 42 638,17 €
21.09.2015
VŠZPzmena podlžnosti voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni zo sumy 24 394,00 € na sumu 24 924,00 €
20.07.2015
VŠZPzmena podlžnosti voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni zo sumy 24 581,00 € na sumu 24 394,00 €
03.07.2015
SOC. POIST.zmena podlžnosti voči Sociálnej poisťovni zo sumy 43 298,00 € na sumu 42 968,00 €
22.06.2015
VŠZPzmena podlžnosti voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni zo sumy 34 152,00 € na sumu 24 581,00 €
20.04.2015
VŠZPzmena podlžnosti voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni zo sumy 34 339,00 € na sumu 34 152,00 €
17.04.2015
SOC. POIST.úplné uhradenie podlžnosti v sume 43 627,21 € voči Sociálnej poisťovni
10.04.2015
SOC. POIST.nová podlžnosť voči Sociálnej poisťovni v sume 43 298,00 €
20.02.2015
VŠZPzmena podlžnosti voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni zo sumy 31 867,49 € na sumu 34 339,00 €
20.01.2015
VŠZPzmena podlžnosti voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni zo sumy 32 106,00 € na sumu 31 867,49 €
02.01.2015
SOC. POIST.zmena podlžnosti voči Sociálnej poisťovni zo sumy 43 956,89 € na sumu 43 627,21 €
22.12.2014
VŠZPzmena podlžnosti voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni zo sumy 31 420,38 € na sumu 32 106,00 €
20.11.2014
VŠZPzmena podlžnosti voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni zo sumy 34 516,10 € na sumu 31 420,38 €
06.11.2014
SOC. POIST.nová podlžnosť voči Sociálnej poisťovni v sume 43 956,89 €
20.10.2014
VŠZPnová podlžnosť voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni v sume 34 516,10 €
01.01.2000
ZÁL. PRÁVORegistrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona 1/2000 hodnota 497 908,78 € najvyššia hodnota istiny 497 908,78 €
ZÁL. PRÁVORegistrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona 1/2000 hodnota 497 908,78 € najvyššia hodnota istiny 497 908,78 €