B SoftOne, s. r. o. - Informácie o DPH

Aktuálny stav

SoftOne, s. r. o. evidujeme ako platcu DPH s IČ DPH: SK2023077903 podľa §4 pre IČO: 45663751, DIČ: 2023077903, registrácia od 09.03.2022

Zoznamy Finančnej správy

Zoznam platiteľov DPH
ÁNO
Zoznam platiteľov, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie
NIE
Zoznam vymazaných platiteľov DPH
NIE

Upozornenie

FINANČNÁ SPRÁVA: Neevidujeme dôvody na zrušenie registrácie DPH

Vlastná daňová povinnosť

Nadmerný odpočet

Zoznam platieb

Obdobie Vlastná daňová povinnosť Nadmerný odpočet
08/23 318,31 € 0 €
07/23 0 € 416,23 €
06/23 205,01 € 0 €
05/23 546 € 0 €
04/23 33,73 € 0 €