FX SoftOne, s. r. o. - Podrobnosti

Vložka číslo
23078/S
Dátum vzniku
15.07.2010
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
Predmety činnosti
 • Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied (od 15.7.2023)
 • Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov (od 25.3.2017)
 • Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok (od 25.3.2017)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 15.7.2010)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 15.7.2010)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 15.7.2010)
 • počítačové služby (od 15.7.2010)
 • služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 15.7.2010)
 • grafické práce na počítači podľa predlohy (od 15.7.2010)
 • vydavateľská činnosť (od 15.7.2010)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 15.7.2010)
 • administratívne služby (od 15.7.2010)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 15.7.2010)
 • reklamné a marketingové služby (od 15.7.2010)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 15.7.2010)
 • služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov (od 15.7.2010)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Branislav Vaculčiak
  Dolná Mičiná 98
  97401 Banská Bystrica
  Slovensko
  Vznik funkcie: 15.07.2010
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.07.2012 a zo dňa 09.07.2012.
 • Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 01.07.2010 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Rozhodnutie jedine´ho spolocˇni´ka SoftOne_podpisany.asice
 • Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Zapisnica z VZ .zep
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
 • Osvedčenie živnosť.zep
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • ÚZ 2011
 • Zakladateľská listina spoločnosti zo dňa 09.07.2012
 • Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 09.03.2012
 • Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 03.07.2012
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Podpisový vzor - Branislav Vaculčiak
 • Podpisový vzor - Ing. Juraj Pavelčík
 • Prehlásenie správcu vkladu zo dňa 01.07.2010
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 08.07.2010
 • Spoločenská zmluva zo dňa 01.07.2010
Dátum aktualizácie
21.06.2024
Domény