B SoftOne, s. r. o. - Podlžnosti

Pozastavenie sledovania podlžností zo zdravotnej poisťovne Dôvera

Vážení zákazníci,
z dôvodu legislatívnych zmien, ktoré vstúpili do platnosti od 25.mája 2018 (GDPR), sa pozastavila aktualizácia zoznamu dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera. Túto situáciu sa snažíme vyriešiť čo najskôr.

Voči spoločnosti SoftOne, s. r. o. nie sú evidované vo verejne prístupných databázach žiadne nedoplatky.

História podlžností

Veriteľ Dlžník Adresa Dlžná suma Od Do
Dlh na dani SoftOne, s. r. o. Dolná Mičiná 98, Banská Bystrica 3 751,24 € 23.11.2022 17.12.2022
* V prípade podlžností uvádzame dátumy od/do ako najskorší možný dátum zistenia zmeny stavu či zverejnenia. Tento dátum sa nemusí zhodovať s dátumom, ku ktorému bol zoznam dlžníkov zostavený. Napríklad: Finančná správa zostavuje zoznam dlžníkov ku poslednému dňu v mesiaci, ale tento zoznam zverejní až ku 17. dňu nasledujúceho mesiaca.